Türkiye

Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan’ı Nasıl Yaşardı, Nelere Önem Verirdi?

25 Nisan 2020 22:56

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan'ı nasıl geçirirdi? Nelere dikkat ederdi?

Ramazan orucu Hicret’in ikinci senesinde farz kılınmış, dolayısıyla Allah Resûlü mübarek hayatı boyunca dokuz Ramazan yaşamıştı.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Ramazan sevincini iki ay öncesinden yaşamaya başlarken ashabını da gelecek ayın ne kadar önemli bir misafir olduğunu hatırlatırdı.

Mutlaka Sahur Yapardı

Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve sellem), “Sahur yemeği berekete sebeptir. Bir yudum su içmekle de olsa sahuru terk etmeyin. Çünkü sahuru yapanlara Allah rahmet etmekte ve melekler de istiğfarda bulunmaktadır.” (Umdetu’l-Kârî 8/70) buyurarak ashabına da sahura kalkılmasını teşvik ederdi.

Efendimiz (SAV) sadece iftarda değil sahurda da misafir kabul ederdi.

Sahur vaktinde hem sahurun, hem de misafir ağırlamanın getireceği berekete dikkat çeken Alemlerin Efendisi (SAV) misafirlerine sahurda ikramlarda bulunuyorken, gecesini de sahabileriyle paylaşıyordu.

Efendimiz’in (SAV) İftarları Nasıldı?

 Peygamberimiz (SAV), “Bir kimse Ramazan ayında bir oruçluya iftar verirse, günahları af olur. Cenab-ı Hak onu cehennem ateşinden azat eder. Davet ettiği oruçlunun sevabı kadar ona da sevap verilir.” buyuran Efendimiz SAV iftarda ikram etmeye büyük bir kıymet veriyordu.

Öte yandan iftarda ikram etmeye gücü yetmeyenler içinde Allah Rasulü (SAV) şöyle buyurdu: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de aynı sevabın verileceğini belirterek "Bu ayda bir oruçluya su veren kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır" (Tirmizî, Savm 10) müjdesiyle duyuruyordu

Efendimiz (sas) ayrıca bir hadis-i şerifinde “Ey İnsanlar! Sofranız herkese açık olsun, çokça ikram edin. Böylece selametle Cennet’e girersiniz!” (İbn Mâce, Et’ime 1) buyurmuşlardır.

İftar Vakitleri Tam Bir Dua Saatiydi

Zamanın her dilimini dualarıyla daha da nurlandıran Allah Resûlü (SAV), iftar anında da çeşitli dualar ederdi.

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttuk ve rızkınla iftar ettik. Orucumuzu kabul buyur. Muhakkak Sen her şeyi işitensin, bilensin.” (Dârakutnî, Sünen 2/185)

Ramazan Gecelerini İhya Ederdi

Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan gecelerini hep ibadet ve dualarla geçirirdi. Yatsı ve teravih namazından sonra bir süre istirahat buyurur sonra uyanır, namaz, zikir, istiğfar ve dua ile hemhal olurdu.
Ramazan ayının son on günü girince de ibadetlerini daha da yoğunlaştırır, ailesini de ihmal etmez, onlarla birlikte ibadet ederdi.

Kur'an-ı Kerim'e Ayrı Bir Önem Verirdi

Peygamber Efendimiz (SAV), Kur’an’ın doğum ayı olan Ramazan'da Kur’an-ı Kerim'e ayrı bir önem verirdi.

Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran bir ay olduğunun önemine dikkat çeken İki Cihan Sultanı (SAV) “Ramazan ayı ki insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olan Kur’an o ayda indirilmiştir.” (Bakara Sûresi, 2/185) ayetine dikkat çekerdi.

Ramazan'daki Hedeflerimiz Neler Olmalı?

Bir Müslüman olarak rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı en verimli şekilde geçirebilmek için Efendimizin nasihatlerinin de içerisinde olduğu kendimize bir takım hedefleri belirleyebiliriz:

Kur’an-ı Kerim okumak ve hatim indirmek.
Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmiyorsak öğrenmek.
Teravih namazlarını mutlaka kılmak.
İftar saatlerinde müslümanlar için hatta özellikle mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için dua etmek.
Mutlaka sahura kalkmak ve sahur vakitlerini dua, zikir ve namazla taçlandırmak.
Komşularımıza ve akrabalarımıza iftar vermek.
Sadakalarımızı bu ayda biraz daha artırmak.
Gıybet, su-i zan, yalan, dedikodu gibi günahlardan uzak durmak.
Fitremizi fazlasıyla vermek.
Kötü alışkanlıklarımızı bu bereket ayında tamamen terk etmeye çalışmak.

Efendimiz (sav) Her Ramazan İ'tikaf'a Girerdi

İtikâf, Ramazan’ın son on günü bir ibadet mahallinde, inzivaya çekilerek devamlı şekilde ibadetle meşgul olma halidir.

Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekilen Efendimiz (SAV), sahabesini de teşvik ederdi. En yakınındakiler Onun (SAV)için “Ramazan’ın son on günü girince, Resulullah geceleri ibadetle geçirirdi. Ailesini de ibadet etmeleri için uyandırırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” diyerek verdiği öneme dikkat çekerdi (Buhari, İtikâf, 1, 6)

Efendimiz (sav) Vermeyi Ramazan'da Ziyadeleştirirdi

Her zaman cömert davranan Allah Resûlü (SAV), Ramazan’ın gelmesiyle birlikte sadahayı hayrı vermeyi daha da artırırdı. İbn Abbas’ın ifadesiyle, “Bilhassa Ramazan’da, Cebrâil aleyhisselâmla buluştuğu zaman cömertliği daha da artardı…” (Buhârî, Bedü’l-Vahy 5, Savm 7) Yani elinde avucunda ne varsa her şeyi infak ederdi.

Efendimiz (sas), “Ramazan ayında verilen sa­daka daha faziletlidir.” (Tirmizî, Zekât 28) buyurarak insanları özellikle bu ayda, zekât, sadaka ve fıtır sadakalarıyla, daha da infaka teşvik ediyordu.

Efendimiz'in Teravih Namazı Tutkusu

Peygamber Efendimizin en dikkat ettiği şeylerden biri de teravih namazıdır. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra 20 rekât olarak kılınan teravih namazını kılmak ‘sünnet-i müekkede’dir.

Bu manaya açıkça işaret edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurur: “Allah, Ramazan ayında oruç tutmanızı farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerinde teravih namazı kılmanızı sünnet kıldım. Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâsla oruç tutar ve teravih namazı kılarsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temiz hâle gelir.” (Nesâî, Sıyâm 40)

(Mili Gazete)

Ramazan orucu Hicret’in ikinci senesinde farz kılınmış, dolayısıyla Allah Resûlü mübarek hayatı boyunca dokuz Ramazan yaşamıştı.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Ramazan sevincini iki ay öncesinden yaşamaya başlarken ashabını da gelecek ayın ne kadar önemli bir misafir olduğunu hatırlatırdı.

Mutlaka Sahur Yapardı

Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve sellem), “Sahur yemeği berekete sebeptir. Bir yudum su içmekle de olsa sahuru terk etmeyin. Çünkü sahuru yapanlara Allah rahmet etmekte ve melekler de istiğfarda bulunmaktadır.” (Umdetu’l-Kârî 8/70) buyurarak ashabına da sahura kalkılmasını teşvik ederdi.

Efendimiz (SAV) sadece iftarda değil sahurda da misafir kabul ederdi.

Sahur vaktinde hem sahurun, hem de misafir ağırlamanın getireceği berekete dikkat çeken Alemlerin Efendisi (SAV) misafirlerine sahurda ikramlarda bulunuyorken, gecesini de sahabileriyle paylaşıyordu.

Efendimiz’in (SAV) İftarları Nasıldı?

 Peygamberimiz (SAV), “Bir kimse Ramazan ayında bir oruçluya iftar verirse, günahları af olur. Cenab-ı Hak onu cehennem ateşinden azat eder. Davet ettiği oruçlunun sevabı kadar ona da sevap verilir.” buyuran Efendimiz SAV iftarda ikram etmeye büyük bir kıymet veriyordu.

Öte yandan iftarda ikram etmeye gücü yetmeyenler içinde Allah Rasulü (SAV) şöyle buyurdu: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de aynı sevabın verileceğini belirterek "Bu ayda bir oruçluya su veren kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır" (Tirmizî, Savm 10) müjdesiyle duyuruyordu

Efendimiz (sas) ayrıca bir hadis-i şerifinde “Ey İnsanlar! Sofranız herkese açık olsun, çokça ikram edin. Böylece selametle Cennet’e girersiniz!” (İbn Mâce, Et’ime 1) buyurmuşlardır.

İftar Vakitleri Tam Bir Dua Saatiydi

Zamanın her dilimini dualarıyla daha da nurlandıran Allah Resûlü (SAV), iftar anında da çeşitli dualar ederdi.

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttuk ve rızkınla iftar ettik. Orucumuzu kabul buyur. Muhakkak Sen her şeyi işitensin, bilensin.” (Dârakutnî, Sünen 2/185)

Ramazan Gecelerini İhya Ederdi

Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan gecelerini hep ibadet ve dualarla geçirirdi. Yatsı ve teravih namazından sonra bir süre istirahat buyurur sonra uyanır, namaz, zikir, istiğfar ve dua ile hemhal olurdu.
Ramazan ayının son on günü girince de ibadetlerini daha da yoğunlaştırır, ailesini de ihmal etmez, onlarla birlikte ibadet ederdi.

Kur'an-ı Kerim'e Ayrı Bir Önem Verirdi

Peygamber Efendimiz (SAV), Kur’an’ın doğum ayı olan Ramazan'da Kur’an-ı Kerim'e ayrı bir önem verirdi.

Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran bir ay olduğunun önemine dikkat çeken İki Cihan Sultanı (SAV) “Ramazan ayı ki insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olan Kur’an o ayda indirilmiştir.” (Bakara Sûresi, 2/185) ayetine dikkat çekerdi.

Ramazan'daki Hedeflerimiz Neler Olmalı?

Bir Müslüman olarak rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı en verimli şekilde geçirebilmek için Efendimizin nasihatlerinin de içerisinde olduğu kendimize bir takım hedefleri belirleyebiliriz:

Kur’an-ı Kerim okumak ve hatim indirmek.
Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmiyorsak öğrenmek.
Teravih namazlarını mutlaka kılmak.
İftar saatlerinde müslümanlar için hatta özellikle mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için dua etmek.
Mutlaka sahura kalkmak ve sahur vakitlerini dua, zikir ve namazla taçlandırmak.
Komşularımıza ve akrabalarımıza iftar vermek.
Sadakalarımızı bu ayda biraz daha artırmak.
Gıybet, su-i zan, yalan, dedikodu gibi günahlardan uzak durmak.
Fitremizi fazlasıyla vermek.
Kötü alışkanlıklarımızı bu bereket ayında tamamen terk etmeye çalışmak.

Efendimiz (sav) Her Ramazan İ'tikaf'a Girerdi

İtikâf, Ramazan’ın son on günü bir ibadet mahallinde, inzivaya çekilerek devamlı şekilde ibadetle meşgul olma halidir.

Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekilen Efendimiz (SAV), sahabesini de teşvik ederdi. En yakınındakiler Onun (SAV)için “Ramazan’ın son on günü girince, Resulullah geceleri ibadetle geçirirdi. Ailesini de ibadet etmeleri için uyandırırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” diyerek verdiği öneme dikkat çekerdi (Buhari, İtikâf, 1, 6)

Efendimiz (sav) Vermeyi Ramazan'da Ziyadeleştirirdi

Her zaman cömert davranan Allah Resûlü (SAV), Ramazan’ın gelmesiyle birlikte sadahayı hayrı vermeyi daha da artırırdı. İbn Abbas’ın ifadesiyle, “Bilhassa Ramazan’da, Cebrâil aleyhisselâmla buluştuğu zaman cömertliği daha da artardı…” (Buhârî, Bedü’l-Vahy 5, Savm 7) Yani elinde avucunda ne varsa her şeyi infak ederdi.

Efendimiz (sas), “Ramazan ayında verilen sa­daka daha faziletlidir.” (Tirmizî, Zekât 28) buyurarak insanları özellikle bu ayda, zekât, sadaka ve fıtır sadakalarıyla, daha da infaka teşvik ediyordu.

Efendimiz'in Teravih Namazı Tutkusu

Peygamber Efendimizin en dikkat ettiği şeylerden biri de teravih namazıdır. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra 20 rekât olarak kılınan teravih namazını kılmak ‘sünnet-i müekkede’dir.

Bu manaya açıkça işaret edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurur: “Allah, Ramazan ayında oruç tutmanızı farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerinde teravih namazı kılmanızı sünnet kıldım. Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâsla oruç tutar ve teravih namazı kılarsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temiz hâle gelir.” (Nesâî, Sıyâm 40)

(Mili Gazete)